ΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ:

Το BANDIT είναι αποδεδειγμένα ένα προϊόν ασφαλείας που αποτρέπει τις διαρρήξεις. Με το που αναγνωρίζει εισβολή, άμεσα διαχέει σε ελάχιστο χρόνο ομίχλη ασφαλείας που παράγει μια « κουρτίνα» καπνού υψηλής πυκνότητας που αποτρέπει τους εισβολείς και ελαχιστοποιεί τις οποιεσδήποτε καταστροφές. Η ομίχλη προστατεύει όλες τις εγκαταστάσεις και τα εμπορεύματα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και με απολυτή ασφάλεια για τον ανθρώπινο οργανισμό . Μια μονάδα BANDIT μπορεί να ενεργοποιηθεί από 3 έως και 25 φόρες από την ίδια ανταλλακτική φιάλη και χωρίς να ζητηθεί η βοήθεια τεχνικού.

ΛΗΣΤΕΙΑ:

Το BANDIT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις ληστείες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς μπορεί η ομίχλη ασφαλείας να χρησιμοποιηθεί κατά τη ληστεία στη διάρκεια της ημέρας;

 • Ο εγκληματίας έχει περιορισμένη πρόσβαση οπότε υπάρχει ελάχιστη ή μηδενική απώλεια
 • Φυσική ή και λεκτική επίθεση με το προσωπικό αποτρέπεται οπότε και η απειλή ή η τραυματική εμπειρία του προσωπικού ελαχιστοποιείται.
 • Ενδυναμώνεται η αίσθηση ασφάλειας του προσωπικού. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για ληστεία, αυξάνει την αυτοπεποίθηση του προσωπικού καθώς επίσης και την απόδοση του.

Ποια είναι η αποδεδειγμένη χρήση ομίχλης ασφαλείας Bandit στη μεγιστοποίηση της αποτροπής και της αποτελεσματικότητας στις επιθέσεις ημέρας;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Πρέπει να υπάρχει μια ενδεδειγμένη έξοδος διαφυγής για το κοινό και τον εισβολέα !

 1. Μηδενίστε την οπτική επαφή του εισβολέα και την απειλή για το προσωπικό και τον χώρο σας
 2. Δημιουργήστε μια «κουρτίνα» ομίχλης ασφαλείας σε σημεία όπου τα περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση
 3. Εξωθείστε άμεσα τους εισβολείς από τις εγκαταστάσεις
 4. Δημιουργήστε μια ισχυρή και αξιόπιστη αποτροπή

Πως επιτυγχάνεται;

 • Panic Alarm με ενεργοποιημένο το σύστημα (σταθερός ή κινητός Συναγερμός Πανικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί)
 • Για πρόσθετη ασφάλεια (και απαίτηση του EN50131-8 για ενεργοποίηση της ασφάλισης στη διάρκεια της ημέρας) ένας εκφωνητής που λειτούργει παράλληλα με την ενεργοποίηση ομίχλης μπορεί να αναπτυχθεί.
 • Σε περίπτωση εισβολής του ληστή πρέπει να είμαστε σε θέση να βγούμε όταν η ομίχλη είναι ενεργοποιημένη. Τυχόν mag-lock/access σύστημα ελέγχου για την είσοδο / έξοδο στις πόρτες απενεργοποιείται αυτόματα.
 • Πρέπει να αναφέρεται σε δημόσια θέα ότι χρησιμοποιείται το BANDIT για να αποτρέπει τους εγκληματίες.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ:

To BANDIT υιοθετείται ταχύτατα ως ένα 24ωρο εργαλείο αποτροπής και καταστολής έναντι των ληστειών και της διάρρηξης με δυο ξεχωριστές ρυθμίσεις ενεργοποίησης από την ίδια μονάδα. Μια μονάδα Bandit μπορεί επίσης, να αναπτυχθεί, για παράδειγμα, σε εκδηλώσεις, ως ένα πρόσθετο εργαλείο σε χώρους με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των κινδύνων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

Το BANDIT είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν από το BS EN50131-8 και μπορεί να ενταχθεί σε ένα εγκεκριμένο σύστημα συναγερμού με αισθητήρες ώστε να ενεργοποιείται και η ομίχλη ασφαλείας. Αυτό μπορεί να είναι μια οικονομικώς αποδοτική μέθοδος για την εγκατάσταση του Bandit στο σύστημα συναγερμού, χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες αισθητήρες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Το BANDIT μπορεί να αναπτυχθεί αυτόνομα χρησιμοποιώντας τους δικούς του ιδιαίτερους αισθητήρες και παρέχει το πλεονέκτημα ενός ειδικά προσαρμοσμένου συστήματος που δεν καθιστά αναγκαίο ένα σύστημα συναγερμού. Ένα ειδικό αυτόνομο σύστημα μπορεί ως εκ τούτου να είναι το πιο ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα. Ένα αυτόνομο σύστημα που παρέχεται μαζί με τη δική του μέθοδο όπλισης και αφόπλισης, την παρακολούθηση.